Isaac primer combate

Isaac segundo combate

Cristian primer combate

Cristian segundo combate

Carlos primer combate.

Cristian Siu Mui Fa Kuen

Carlos Sah Bao Jong Kuen

Campeonato Benéfico Interprovincial - Logroño 2014